V rámci projektu bylo uskutečněno od října 2013 do ledna 2014:

Úspěchy: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, spolupráce s podnikateli a obcí. Vznik nového pietního a odpočinkového místa u přívozu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 15 hodin při shánění historických skutečností.

Celkové náklady 20000,-Kč, veškeré platby z vlastních zdrojů.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, 5+2 dny,celostátní – MF Dnes, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, webové stránky J.Hurt, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).