V rámci projektu bylo uskutečněno od května do července 2015:

Celkové náklady 7 000 Kč, vše hrazeno z vlastních zdrojů sdružení.

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce,

Formou dobrovolnické práce odpracováno 15 hodin.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, 5+2 dny, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy (Digináves).