V rámci projektu bylo uskutečněno od ledna 2016 do června 2016:

Celkové náklady 3 000 Kč hradil spolek Vožekovo z prostředků dotace od obecního úřadu Koštice.

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, poznávání známých míst v minulosti, poučení o změnách v architektuře obce.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 85 hodin.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice