V rámci projektu bylo uskutečněno v období říjen 2012 až červen 2013:

Úspěchy: zlepšení životního prostředí v obci, zvýšení bezpečnosti opraveného prostoru, aktivizace občanů,rozvoj občanské společnosti- účast dětí na koncertě, návštěva koncertu širokou veřejností,obnova kuturního dědictví v obci.

Bylo vysazeno 6 okrasných jabloní, opraveno 31 m2 zdi okolo kostela (část musela být z historických důvodů zachována), obnoven nápis pod památeční lípou.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 72hodin.

Celkové náklady 111701,-Kč, z toho 96591,- Kčdotace T-Mobile prostřednictví Nadace VIA, 15110,-Kč vlastní zdroje.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, webové stránky obce, letáky , hlášení místního rozhlasu, celostátní – MF Dnes, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves), webové stránky biskupství – Noc kostelů, webové stránky Josef Hurt – Církevní objekty Litoměřicka

Fotogalerie: Noc kostelů 2013