V rámci projektu bylo uskutečněno od ledna 2015 do června 2015:

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, spolupráce s obcí.

Vznik nového pietního a odpočinkového místa u přívozu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 100 hodin

Celkové náklady 57 000 Kč, 33 000 Kč dotace z Fondu Ústeckého kraje, 14 000 Kč dotace Obec Koštice, 10 000,- Kč z vlastních zdrojů spolku.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy (Digináves).