V rámci projektu bylo uskutečněno na jaře 2011 :

Úspěchy – aktivizace místních občanů, zejména starších, spolupráce sdružení, obecního úřadu a dobrovolníků (2 velké brigády(18 a 16 občanů) a 7 malých(2 občané), získání mnoha nových zkušeností – celkem odpracováno 240 hodin.Spolupráce s místními podnikateli.

Prezentace – místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves)

Celkové náklady 54000,-Kč, z toho 42000,-Kč Fond T-Mobile prostřednictvím Komunitní nadace Labe , 12000,-Kč vlastní prostředky (dotace obecního úřadu)

Fotogalerie 2011 brigáda ve Vojničkách, Finiš projektu, Pouť ve Vojničkách.