V rámci projektu bylo uskutečněno v období únor až červen 2013:

Úspěchy: sounáležitost občanů,rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací. Prezentace obce před spoustou návštěvníků a v tisku. Zlepšení životního prostředí v obci, vznik nového odpočinkového místa u řeky.Obnovení starých tradic a budování nových.Využití prostor minimuzea k dalším aktivitám.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 122 hodin, při shánění exponátů, jejich komlpetaci,opravách a praní,dále konečné instalaci, aranžování a úklidu výstavy 180 hodin. Zcela nezištná výroba sladkostí místními občankami, zcela nezištná práce partnerů – kadeřnice, floristky, vizížistky.Seznámení občanů, zejména dětí s historií obce.

Celkové náklady 57517,-Kč, z toho 47800,- dotace T-Mobile prostřednictví Ústecké Komunitní nadace, 9717,- vlastní zdroje.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, celostátní – MF Dnes, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves), i.peruc.cz, stránky Třetího věku Městské knihovny Louny, stránky firmy Anette – Svatební kytice

Fotogalerie: 2013 Koštická pouť