V říjnu 2012 byla dokončena 2.etapa opravy statiky kostela sv. Antonína v Košticích. Zdi byly odbornou firmou staženy a zajištěny kovovými táhly a vruty.Tím bylo umožněno nastálo otevřít kostel veřejnosti.Pravidelně se zde konají bohoslužby.Kostel bude využíván k akcím sdružení i obce – Noc kostelů, pouť, Dušičky, koncerty, Vánoce atd.

Celkové náklady 464 530,- Kč , z toho 300 000,- Kč činila dotace Krajského úřadu Ústí n.L. prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek, 164 530,- Obec Koštice. Organizační a provozní náklady,dohled nad akcí, spolupráci s dozorujícími a kontrolními organy, celkovou zprávu a vyúčtování provedlo na svůj náklad Vožekovo sdružení.

Prezentace : místní tisk – Svobodný hlas, Lounský Press, Koštický zpravodaj, hlášení místního rozhlasu, vlastní webové stránky, ČT 24 – Vaše zprávy (Digináves).