Další dokumenty

Stanovy sdružení Zápis z ustavující schůze Vožekova sdružení Výpis ze spolkového rejstříku Přidělení IČO Povolení sbírky Smlouva o výpůjčce kostela Zápis z jednání – zvolení vedení spolku

Oprava kostela

Kostel byl opravován v etapách:1. etapa: zajištění statiky kostela sv. Antonína Paduánského – r. 2011Bylo provedeno celkové zajištění základů kostela odbornou firmou pomocí ocelových vrutů – v říjnu 2011. Tím bylo umožněno otevřít kostel veřejnosti ke koncertům, výstavám, Noci kostelů atd. Hrazeno z prostředků Ústeckého kraje prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek, dále Obcí […]

Historie kostela

Římskokatolický farní kostel svatého Antonína Paduánského v Košticích je pozdně barokní sakrální stavba (z 2. pol. 18. stol) stojící uprostřed návsi. Jedná se o kostel z roku 1752. Byl postaven nákladem lobkovické vrchnosti, jak dokládá reliéfní erb v západním štítu. Po roce 1945 zchátral. Ve 2. dekádě 21. století probíhá rekonstrukce objektu. „Koštice neměly kostela ani […]

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021 Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2010