Putování tří králů – 7. 1. 2023

V sobotu 7. 1. proběhlo v Košticích a jejich okolí Putování tří králů. Děti byly rozděleny do 3 skupin a během odpoledne obešly Koštice, Želevice, Vojnice a Vojničky. Výnos je určen k opravě koštického kostela.