Novoroční tříkrálová sbírka – 6. 1. 2019

V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu – 26. 1. 2019

V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.

Čepičky pro nedonošená miminka – 23. 2. 2019

První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková

Karneval – 24. 2. 2019

V neděli 24. 2. proběhl v koštickém kulturním domě dětský karneval. Kromě tradičních soutěží, tance a tomboly přišly koštické děti navštívit i Mickey mousové, kteří si s dětmi zatančili.

Výtvarný kurz – malovaná trička – 30. 3. 2019

30.3.2019 se v Místní knihovně sešly děti, aby si na nadcházející jaro vyrobily originální tričko. Celkem bylo 6 dětí a 3 maminky. Velké děti se nechtěly s triky vyfotit, ale výrobky se pochlubily. Všem se moc to moc povedlo, nejmladší účastnici jsou 3 roky.

Vítání ptačího zpěvu – 27. 4. 2019

V sobotu 27. 4. 2019 se v ranních hodinách sešli zájemci o již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Kvůli nepřízni počasí se nakonec ornitologická procházka i kroužkování ptáků uskutečnilo na ostrově u Ohře, ale tady nás čekalo překvapení – ptáček, kterého jsme viděli poprvé! Kulík říční 

! Velmi nás také zaujal svou nádhernou žlutou barvou konipas horský. Děkujeme ornitologům – manželům Vaníkovým (z České společnosti ornitolog. a z Ornitolog. skupiny při Bílinské přírodověd. společnosti).

Seminář genealogie – 29. 4. 2019

Dne 29.4.2019 se v místní knihovně v Košticích uskutečnil seminář genealogie, Zájemci se seznámili se základními pojmy a možnostmi vyhledávání genealogických informací.

Pálení čarodějnic – 30. 4. 2019

V úterý 30. 4. se před koštickým kostelem sešly čarodějnice, aby prošly obcí a na fotbalovém hřišti zapálily jednu velkou čarodějnici. Zde už na ně čekali diváci a kapela Parťáci, kteří hráli k tanci a poslechu. Všichni měli možnost opéci si špekáčky a využít občerstvení organizované Sokolem Koštice.

100 let lípy svobody – 1. 5. 2019

Letos 1. května uběhlo sto let od vysazení lípy svobody na návsi u kostela. Protože při sázení lípy asistovali místní hasiči a sokolové, i tentokrát stáli zástupci těchto složek čestnou stráž. Starosta obce pronesl svůj projev a všichni přítomní si vyslechli skladbu v podání příčné flétny Kateřiny Karfíkové.

Vítání občánků a oslava svátku matek – 12. 5. 2019

V neděli 12. 5. proběhlo v Košticích vítání občánků spojené tradičně s oslavou svátku matek. V kulturním domě se sešly rodiny 8 malých občánků, aby jejich ratolesti byly oficiálně přivítány mezi občany obce Koštice. Zároveň se sál naplnil rodiči a příbuznými dětí koštické MŠ a ZŠ, neboť si děti pod vedením svých p. učitelek připravily krásná vystoupení a předaly maminkám kytičky a přáníčka.

Noc kostelů tentokrát s výstavou – 24. 5. 2019

V pátek 24. května se uskutečnila celostátní akce Noc kostelů, na kterou členky Vožekova sdružení ve spolupráci s obcí Koštice připravily zajímavý program – vernisáž malíře Jana Hiráka, jejíž součástí bylo vystoupení několika dětí, které recitovaly upravené texty Erbenových balad. Malíř Jan Hirák má velice blízký vztah ke Košticím – od roku 1962 zde žili jeho rodiče, a tak se malíř od mládí seznamoval s místním krajem, který si zamiloval a který nyní výtvarně ztvárnil v několika desítkách obrazů. Součástí výstavy byl průřez Hirákovými pracemi, od nejstarších po ty nejnovější (na obraze koštického kostela ještě nebyla zaschlá barva 

K příjemné atmosféře přispěly také origami květin, které vyrobily žáci ZŠ v Košticích. Výstava obrazů bude ještě k vidění v době koštické pouti. Panu Janu Hirákovi i všem účinkujícím děkujeme!

Dětský den – 2. 6. 2019

V neděli 2. 6. se na koštickém ostrově konal dětský den ve znamení šmoulů. Všichni pomocníci se namalovali na modro a nasadili bílé čepičky, aby měly děti pocit, že se ocitly na šmoulím ostrově. Na děti čekalo 15 disciplín vybraných podle šmouly, který soutěž představoval. Po jejich splnění na děti čekal za odměnu balíček a balónek, pro modro-bíle oblečené děti i sladká odměna v podobě nanuku.

Oslava K.Orta – 9. 6. 2019

V neděli 9.6. bylo v koštickém mlýně oslaveno 130. výročí narození známého vynálezce, mlynářského syna Karla Orta. Oslavě byli přítomni členové rodiny Blížencových – potomků rodiny Ortovy. Před mlýnem David Hrivko přečetl úryvky ze slohové práce malého Karla Orta a Josef Kindl jako Karel Ort přivezl z Ameriky levné pneumatiky. Promluvili zástupci rodiny, starosta obce, pěvecký sbor Melodie pod vedením Anny Skalské zanotoval několik písní. Na dvoře mlýna proběhla přehlídka spolku Šatník paní mlynářky “Od vařečky k tenisové raketě”. Hvězdou odpoledne byl známý moderátor Aleš CIbulka, jehož rodina pochází z Vojnic a Koštic. Ve mlýně byly vystaveny staré fotografie ze mlýna, lidé se mohli vyfotografovat v dobovém oblečení u Káči Suché. Děkujeme všem pomocníkům, zejména však majiteli mlýna Josefu Kindlovi.

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel. Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch. Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava. V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu. Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

13. 7. 2019 – Pouť ve Vojničkách

V sobotu 13. července proběhly ve Vojničkách tradiční pouťové oslavy. Nejprve si děti zasoutěžily, poté hrála kapela Náhoda. Kvůli nehodě koně nemohl vystoupit kovboj se svým programem. O výborné občerstvení se postarali myslivci z MS Źejdlička – jejich guláše a klobásky byly vynikající. Všem patří velké poděkování.

15. 9. 2019 – Sýrová nakládačka

V neděli 15. září se v koštické knihovně uskutečnila Sýrová nakládačka pod záštitou lounské knihovny. Kateřina Suchá přítomné dámy zasvětila do tajemství nakládání hermelínů, vyzkoušela s nimi 2 recepty, připravila ochutnávku a na konci nabídla svou knihu Velká sýrová nakládačka. Celou akci připravila Hana Hoblíková z koštické knihovny.

28. 9. 2019 – Želevické posvícení

V sobotu 28. 9. proběhlo v Želevicích svatováclavské posvícení. Jako vždy se neslo ve znamení zabíjačkových pochoutek, které si připravila želevická hospůdka. Od 14 hodin děti mohly vystartovat na honbu za pokladem, poté si malovaly na kamínky nebo zdobily muffiny.  Od 17 hodin vystoupil břichomluvec Zdeněk Polach, jehož představení mělo velký úspěch. K tanci a poslechu hrála kapela Taurus.

5. 10. 2019 – Noční pochod pod Hazmburk

V sobotu 5. 10. se uskutečnil Noční pochod pod Hazmburk. U obecního úřadu se sešlo asi 30 účastníků, které hasiči a starostovi převezli do Křesína, odkud se šlo pěšky po silnici až pod Hazmburk. Kvůli dešti nešlo využít tradiční polní cesty. V cíli na turisty čekalo občerstvení pana Dubena a malý ohňostroj. Pak byli všichni převezeni zpět do Koštic.

17. 11. 2019 – Oslava výročí 17. listopadu

V neděli 17. 11. se navečer obyvatelé Koštic a blízkého okolí sešli v kostele sv. Antonína Paduánského, aby si připomněli 30. výročí sametové revoluce. Nejprve bylo připomenuto období nesvobody a nutnost vážit si hodnot, které dnes máme. Poté byl představen Karel Kryl a pak už zazněly jeho písně v podání Stanislava Křivánka a Vladimíra Folkmana.. Nakonec se k nim přidal i další hudebník s kytarou a pan Formánek s harmonikou a zpíval celý kostel.

28. 11. 2019 – Premiéra pohádky dětského divadla

Ve čtvrtek 28. 11. na sále KD Koštice proběhla premiéra dětského představení koštických dětí. Tentokrát děti hrály pohádku Zlatovláska. Za měsíc a půl nazkoušelo 14 dětí od 3 do 14 let pohádku, kterou sehrály dohromady 3x – v premiéře, během první adventní neděle a hned v pondělí 2. 12. v domově pro seniory v Libochovicích. Pohádka se dětem moc povedla.

8. 12. 2019 – Mikulášská nadílka

V neděli 8. 12. proběhla na sále KD v Košticích Mikulášská nadílka. Od 15 hodin děti mohly zhlédnout loutkovou pohádku O šaškovi a princezně, pak už ale přiběhli čerti, kteří doprovázeli Mikuláše a anděla. Všechny přítomné děti dostaly sladkosti.