Dětský karneval – 22. 2. 2014

V sobotu 22. února pořádali členky VOŽEKOVA sdružení ve spolupráci s obcí Koštice a místními ochotníky dětský karneval. Na programu byly nejrůznější soutěže, tanec i bohatá tombola. Děti se prostě vyřádily!

Ples Vožekova sdružení – 22. 2. 2014

V sobotu 22. února se uskutečnil ples VOŽEKOVA sdružení. Bohatá tombola a příjemná hudba vytvořily tu správnou kulisu plesu.

Noc s Andersenem – 28. 3. 2014

Celostátní Noc s Andersenem se uskutečnila v koštické knihovně v pátek 28. 3. 2014. Akce se zúčastnilo 14 dětí, pro které byl připraven program na podporu čtenářské gramotnosti.

Emil Holub a Slapy Viktoriiny – 7. 4. 2014

Dr.Marie Imbrová nepřijela 7.4.2014 do Koštic sama. Na přednášku Emil Holub a Slapy Viktoriiny ji doprovodila busta tohoto slavného cestovatele, vytvořená sochařem ze Zimbabwe. Publikum vyslechlo životní příběh lékaře Emila Holuba. Jeho strasti a radosti v Evropě i Africe včetně peripetií ve vztazích se ženami podala poutavě česká afrikanistka, sběratelka afrického umění a diplomatka Marie Imbrová. Přidala zajímavou historii objevování a mapování Viktoriiných vodopádů, kde celý svět upřednostňuje Livingstonea, ale pravdou, kterou odhalila právě Marie Imbrová se spolupracovníky v Harare, je to, že první mapu VIktoriiných vodopádů zakreslil právě Emil Holub. Jeho ručně kreslená mapa Slapů VIktoriiných, jak je sám nazval, byla poprvé otištěna roku 1879 v Gramhamstownu. Emil Holub se tak stal prvním oficiálním kartografem vodopádů.

Dále posluchači vyslechli příběh Rhodesovy železnice a mostu k Viktoriiným vodopádům .Přednáška byla doplněna výstaqvkou map, fotografií, obrázků a dokumentů o Emilu Holubovi, a dále koši a šperky z oblasti Tengenenge, kde Mariina nadace Klub přátel Tengenenge provozuje školu a školku pro tamní děti.

Všichni odcházeli plni nejen nových neznámých skutečností o slavném Čechovi, ale i nadšeni ze skutků této drobné ženy, která tak mnoho udělala pro propagaci nejen Holuba, ale i Afriky a její kultury.

Velikonoční výstava a výtvarná dílna – 12. 4. 2014

Koštické minimuzeum přivítalo návštěvníky v sobotu 12. 4. 2014 odpoledne v slavnostním hávu. Velikonoční výstava spolu Vožekovo z Koštic byla zahájena ve 14,00 nejen průvodcovským slovem, ale i poučením o čase velikonočním, vzniku kraslic a současně návštěvníci uviděli různé typy klasických kraslic z Čech a Moravy dle krajů a druhů, mezi nimi i typickou severočeskou kraslici tzv.roudnickou, zdobenou jezerními sítinami.Veškeré kraslice i drobné dekorace byly zapůjčené místními sběratelkami a ženami z lounského Spolku paní, dam a dívek. Muzeum nabídlo přehlídku nejen kraslic, aranžovaných v netradičním duchu mezi hračkami, figurinami selských děvčat, ale i různých velikonočních aranžmá od stromku plného vajec po obřadní koláč s pečivem. Na stolech ležely zdobené perníčky, různé moderní kraslice obtočené vlnou, obháčkované, odrátované či kraslice batikované, a velikonoční pohledy od roku 1906 do současnosti. Květinové aranžmá vyrobila floristka Blanka Tomášková, původem z Koštic. Velikým lákadlem pro děti bylo pět malých králíčků, zapůjčených místní hospodyní paní Jarošovou.Návštěvníci vzali muzeum útokem, místo plánovaných tří prohlídek se expozicí provádělo pořád. Přišli nejen místní, ale i hosté z Loun, Chomutova, Ústí, Prahy, ba dokonce vzácná návštěvnice z dalekého Japonska, která dlí v Čechách pracovně. Od půl třetí panoval čilý pohyb mezi muzeem a salonkem v přízení, kde paní Pavlíková s vnučkou Terezkou předváděly zdobení vrtaných kraslic madeirových i barevných.Úžas vzbuzovala její obrovská pštrosí vejce, nádherně zdobená. Nejen děti, ale hlavně dámy neodolaly a hned na místě vše pod zkušeným vedením ozkoušely a zpracovaly takto šedesát výdunků! A kdo si netroufl na vejce nebo chtěl mít více výrobků, pod tradičním vedením Anny Skalské zdobil velikonoční perníčky.

Celá tato akce vzbuzuje úctu hlavně proto, že je plně dílem dobrovolnic bez jakéhokoli profesionálního zásahu.

Čarodějnice – 30. 4. 2021

Pouze čtyři staré čarodějnice, zato spousta slibného mladého dorostu. To je bilance koštického sletu čarodějnic. V podvečer filipojakubské noci se slétly koštické čarodějnice u kostela a po povinném zápisu vlastním hnátem se vydaly na obchůzku obce. Již tradiční zastavování a vykupování motorových vozidel probíhalo velmi snadno – posádky dopravních prostředků nevěřily vlastním očím a zastavovaly samy. Po povinném postrašení vietnamské rodiny v obchodě (která vždy končí sladkostmi pro malé ježibaby) čarodějnice na hlučných košťatech dolétly k obecnímu úřadu. Tam za pomoci místního starosty slavnostně odhalily krásné nové multifunkční hřiště, vybudované za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj (z ceny za titul Vesnice roku). Mladší ježibaby si zahrály vybíjenou, starší civilové si zakopali fotbálek.
Na vedlejším trávníku fotbalového hřiště již stála přichystaná velká hranice na upálení ježibaby i menší na opékání buřtů. Přítomné pobavili malí cvičení pejsci, nejstarší již osmnáctiletý. Tradiční strašidelný tanec čarodějnic kolem ohně vyvrcholil upálením dvou slaměných figurín, které spolu s mnohými dalšími visely předchozí týden na vratech koštických domů. Opékání buřtů a sousedská zábava při country hudbě pokračovaly až do 23 hodin.
Stejná akce probíhala v přilehlých Vojničkách.

Vítání ptačího zpěvu – 11. 5. 2014

V neděli 11.5. proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, pořádané spolkem Vožekovo Koštice a Ornitologickou společností Bílina.
Hlavním jevištěm kroužkování byla cesta z Koštic do Vojnic, oproti avizovaným Volenicím. Nádherně vyčištěná obloha po nočním dešti přivítala nečekaný počet návštěvníků, zejména přespolních, a to hlavně z Loun.Tradiční průvodci ptačím zpěvem Anna Pikešová a Jiří Vaník opět okroužkovali a předvedli přítomným velké množství pěvců. Novinkou byl rákosník, který byl na Vítání viděn poprvé. Takřka hollywoodskou hvězdou byl opět erbovní pták bílinských ornitologů krutihlav. Za nadšeného přihlížení předvedl svoje akrobatické kroucení hlavou a ochotně pózoval fotografům. Bylo nalezeno několik ptáků, kteří již byli okroužkováni v předchozích ročnících koštického Vítání.
Anna Pikešová seznámila přítomn é s ptákem roku 2014 čápem bílým a černým a přiblížila jeho život a místa hnízdění.Loňský rok byl pro pěvce tragický, ať už pro dlouhodobé chladno a déšť či poté pro neúnosné vedro ptáci vyvedli velmi málo mláďat. Všichni doufáme, že letošní rok bude pro ptáky radostnější.
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Noc kostelů

Přesně v 16,30 se v Košticích strhla bouřka a průtrž mračen, pořadatelé začali mít obavy o návštěvnost. V 17 hodin, kdy měl začít program, bylo publika minimum. Ale déšť náhle ustal a do desti minut byl kostel zaplněný. A tak hlavně babičky a maminky sledovaly s dojetím roztomilé vystoupení těch nejmenších předškoláků s klavírním doprovodem Anny Gruntové. Následoval koncert na zobcové flétny a balet na hudbu Jiřího Maláska, obojí s dětmi nacvičila Mirka Giurgová. Jiřina Nováková s nejstaršími dětmi předvedla rovněž několik písní. Jiří Grüner přednesl s doprovodem klavíru melodram Vodník (autoři K.J.Erben a Zdeněk Fibich) a pak už zazněl osvědčený pěvecký sbor Melodie z Libochovic,který koštickým předvedl novinky, které prezentoval na nedávné návštěvě Holandska. Nejvíce přítomné nadchl Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco. Nejen nádherná melodie, ale i text, který se dotýká srdce i duše.
Po skončení programu si přítomní mohli prhlédnout kostel a vyzkoušet si hru na varhany, které pomáhaly uvádět do provozu šlapáním místní školačky.Koštický spolek Vožekovo opět připravil přítomným krásný zážitek.

Dětský den – 31. 5. 2014

Poslední květnová sobota připravila pro koštické děti velké překvapení – ostrov v Košticích ožil cirkusem – nepřijeli sice cirkusáci, ale pro děti byly v rámci dětského dne připraveny cirkusové disciplíny, jako třeba cvičení opic (prolézání přes lana a obruče), příprava fakírova lůžka (zatloukání hřebíků) či klaunovy cvičené ryby (chytání rybiček) – dohromady 15 soutěží, po jejichž splnění na každé dítě čekal nejen balíček plný sladkých odměn, ale od 16 hodin i klaun, postaven byl skákací hrad a nakonec se opékaly i buřty. Společně strávené odpoledne nadchlo děti i dospělé.

Koštická pouť – 14. – 15. 6. 2014

Zanedlouho uplyne sto let od vypuknutí první světové války.K uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské pouti.Sobotní program zahájil ranní fotbalový zápas Koštice-Dobročka. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a Žofii, a když neuspěl první atentátník s bombou, musel nastoupit s revolverem další , kterému se jeho nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochotníky za pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký úspěch zopakován. Výstava v kostele o 1.světové válce na Košticku zaujala tolik zájemců, že u sv.Antonína nebylo k hnutí. Švejkova anabáze ve skvělém podání p.Šimůnka a jeho dcery Anny jako paní Müllerové odlehčila smutné výročí.Švejk s pokřikem „Na Bělehrad!“ odvedl přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i s jejich rodinnými souvislostmi.Počátek války osvětlil p.Tlustý a starosta obce poté s představiteli družebního Leubsdorfu položil k pomníku květiny za zvuků české hymny.V předvečer pouti byli stejně uctěni padlí ve Vojnicích.Němečtí hosté se projeli výletním vláčkem(který celý den jezdil po všech obcích sdružených pod Koštice) a shlédli místní pamětihodnosti. Mezitím na hřišti bavil přítomné Vladimír Hron, dokonce si zatančil s místními mažoretkami.Příjemné počasí nalákalo nebývalé množství návštěvníků..K roztomilému vystoupení koštické školky „Babetta“ se dokonce přidala cizí holčička..Střelba kuší ku ptáku skončila v pozdním odpoledni.Místní ochotníci reprízovali povedenou taškařici Dokonalá svatba a úspěšný den zakončila taneční zábava pod širým nebem.
V neděli se v minimuzeu na výstavě Doma ve mlýně hosté seznámili se životem ve mlýně, shlédli rodinné fotografie Ortů, viděli oblečení, výbavu, svaté obrázky a další pozůstalost po obyvatelích koštického mlýna. Na to navázalo odpoledne k oslavě 440.výročí první písemné zmínky o koštickém mlýně. Zatímco majitel mlýna provázel přítomné po mlýně a ukazoval sbírku veteránů svého bratra, děti pekly na mlýnském dvoře na kameni chlebové placky.a ověřovaly si znalosti v mlynářském kvízu pod odhledem figurin pana otce a panímámy.Přímo ve mlýnici byla na promítacím plátně prezentována historie Ortova mlýna včetně dosud neuveřejněných skutečností. Nespočet fotografií a dobových dokumentů hostům přiblížilo mnohdy tragické osudy ´místních mlynářů.Zájemců o historii mlýna byla tolik, že se do mlýnice ani nevešli.Po oslavě výročí mlýna následovalo dětské představení na hřišti a v kostele slavnostní mše svatá na počest sv.Antonína.
Celou pouť dobrovolnicky organizoval spolek Vožekovo ve spolupráci s obcí Koštice, místní školou a školkou.Poděkování za ochotu a spolupráci patří majitelům mlýna.

Pouť ve Vojničkách – 12. 7. 2014

V sobotu 12. července se ve Vojničkách uskutečnila pouť. Již tradičně se organizace ujali vedle obce Koštice také členové Mysliveckého sdružení Žejdlička a členky VOŽEKOVA sdružení. Po soutěžích pro nejmenší, kterých se letos zúčastnilo 36 dětí, se uskutečnily rybářské závody. Děti mohly využít skákací hrad a trampolínu, dospělí zhlédli představení travesty show. No a večer už hrála kapela k poslechu i tanci.

Dýňování – 30. 10. 2014

Ve čtvrtek 30. října 2014 se v odpoledních hodinách sešli zájemci o vyřezávání dýní. Dýňování v Košticích bylo příjemnou přípravou na hlavní sobotní dušičkový program. Děti i dospělí vyřezali co nejstrašidelnější dýně a malebně je poskládali okolo kostela sv. Antonína. Dýně věnoval pan Jaroš, za což mu děkujeme.

Dušičková slavnost – 1. 11. 2014

Čtvrteční dýňování v Košticích bylo příjemnou přípravou na hlavní sobotní dušičkový program. Děti i dospělí vyřezali co nejstrašidelnější dýně a malebně je poskládali okolo kostela sv. Antonína. V sobotu večer byl kostel sv. Antonína zcela naplněn, mnoho lidí muselo stát venku. Mim Antonín Novotný pobavil a dojal děti i dospělé. Před kostelem pak všichni rozsvítili své dýně a děti vytvořily srdce ze svíček jako uctění památky zesnulých. Lampionový průvod došel k řece Ohři, kde přítomní poslali po vodě přes padesát světel se vzpomínkou na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Akce se zúčastnilo více než sto hostů.

Den s vejcem a Leubsdorfem – 8. 11. 2014

Na sobotu 8. 11. si obec Koštice objednala skutečně nádherné počasí. Uskutečnil se nápad spolku Vožekovo spojit tradiční ochutnávkový den, letos již devátý, s pozváním hostů z družebního Leubsdorfu v rámci Mikroregionu Perucko. Čtyřicet seniorů bylo přivítáno chlebem a solí, poté se všichni vydali na pocházku po obci. Cestou se dozvěděli mnohé o historii i současnosti obce, prohlédli si nové multifunkční hřiště, dětské hřiště, kostel, mlýn, ostrov na Ohři, sochu Letnice, minimuzeum, zavzpomínali s koštickými na utopenou mládež u zvoničky, ochutnali v palírně zdejší destiláty. V kulturním domě je čekal oběd a po něm výtvarné dílny – výroba bižuterie, zdobení perníčků a tvorba figur do koštického obecního betlému.V 15 hodin dorazily další koštické dámy a přinesly ukázky svého umění – ochutnávkový den byl tentokrát s vejcem. A skutečně všem chutnalo. Krásný den skončil vyslovením díků a pozváním z německé strany.

Pečení perníků – 15. 11. 2014

V Košticích začala v sobotu 15. 11. 2014 příprava na Advent. Asi třicet dětí, některé s maminkami, přišlo na tradiční akci Vožekova sdružení – pečení perníků. Děti, většinou již z minulých let znalé věci, bravurně rozválely těsto a vykrájely perníky.
Výsledkem byla krabice plná perníků, které si děti nazdobí o první adventní neděli na adventní výstavě s jarmarkem v kulturním domě v Košticích.

1. adventní neděle – 30. 11. 2014

Bohatý program přilákal do Koštic přes 250 návštěvníků. Adventní odpoledne zahájily koštické děti s představením O dvanácti měsíčkách. Bouřlivý aplaus sklidili nejen hlavní představitelé, ale i skřítci a zajíci. Jelikož se přítomní představením trochu rozdováděli, do adventní nálady je vrátila koštická škola a školka s několika koledami. A pak už se rozběhl obchod ve stáncích s vánočním zbožím, lidé se prodírali davy a prohlíželi výstavu háčkovaných panenek, obecní betlém a sbírku dalších betlémů. Jako vždy pozornost poutal betlém mechanický pana Jaroše. Vánoční dílny byly tentokrát tři : výroba bižuterie, zdobení dětmi upečených perníčků a tvoření vánočních papírových ozdob, které děti vyměňovaly za sladkosti ze stromečku.Bohaté občerstvení zajistila obec Koštice a TJ Sokol se širokou nabídkou zabíjačky.V podvečer přítomní odešli k obecnímu úřadu, kde všechny čekalo několik překvapení. Po zazpívání koled se postupně rozsvítil stroemček, první svíce na věnci, děti položily deťátko do jesliček v betlémě a někonec se za skleněnými dveřmi obecního přadu objevila vánoční světla a osvícená krajinka s jezdící a svítící mašinkou, kterou mohou děti vidět denně v podvečer.
Tolik radosti a pozitivní energie jsme už dlouho nenačerpali, pochvalovali si přítomní při odchodu do domovů.

2. adventní neděle – 7. 12. 2014

Obce Košticka každoročně střídají pořadí oslav adventních nedělí. Druhá neděle letos vyšla na Vojničky. Zatímco do kulturního domu v Košticích odpoledne přišel Mikuláš s čertem a andělem, občané Vojniček připravovali advent. Překvapením od obce pro ně jistě bylo nové krásné vánoční osvětlení altánu v parku. Loni vysazený stromeček se má čile k světu, a tak když padl soumrak, sešli se místní i přespolní, aby rozsvítili stromeček a druhou svíci na adventním věnci. Za zvuku koled starosta obce vypustil lampión přání. Poprvé v historii místních advetních nedělí se to podařilo, nebyl totiž vítr -Vojničky jsou pravá větrná hůrka. Nová krbová kamna v bývalé škole navodila útulnou atmosféru, dokreslenou občerstvením místních vyhlášených hospodyněk.Příjemné posezení skončilo přáním krásných Vánoc.

3. adventní neděle – 14. 7. 2014

Obec Koštice připravila na víkend skutečně lahůdkový program. V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách. Ve středověku bylo známé především těžbou cínu, později se v Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852 byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských výrobců dřevěných hraček roku 1919. V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu je o třetí advetní neděli velká přehlídka hornický spolků z celého Krušnohoří včetně hornických kapel. Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo otevřeno roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá největší vánoční pyramida v Německu. Účastníci zájezdu byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, shlédli muzeum, navštívili manufakturu a nejvíc všechny dostal hornický průvod, kterého se zúčastnilo 400 účinkujících. Cestou domů koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.
Plni zážitků z Německa se v neděli podvečer sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy, zapáli třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si všichni naplánovali účast na vánočním koncertě v kostele v Košticích a na Rybově mši v Doksanech či Libochovicích.

Vánoční koncert v Košticích – 21. 12. 2014

V pátek 21.12.2014 se konal v kostele sv.Antonína vánoční koncert. SIlný vichr se pravděpodobně podepsal na slabší účasti publika. A ti, kdo nepřišli, měli proč litovat :na zobcové flétny kouzelně zahráli žáci místní školy, stačili dokonce při společné skladbě i studentům z ústeckého gymnázia v Jateční – souboru Soníci. Naslouchající s potěšením konstatovali, že pískání na zobcové flétny jde našim dětem stále lépe a lépe. Zpěv dětí ze školy a hlavně školky byl jako vždy roztomilý, hlavně „houpání Jezulátka“. Díky pedagožkám koštické školy za povedený program!

Štědrovečerní setkání – 24. 12. 2014

Ve 22 hod. se občané Koštic v nebývalém počtu sešli v kostele sv. Antonína při štědrovečerním zpívání. Za klavírního doprovodu sbormistra souboru Melodie Jiřího Grünera si přítomní zazpívali koledy staré i moderní a dojemné setkání završili nejen Neckářovou Půlnoční, ale i přáním krásných svátků, klidu a pohody.
Totéž se opakovalo přesně o půlnoci v kapli ve Vojnicích, kde vojnické překvapila návštěva z Koštic – pí Skalská a pí Hellerová. Kéž bychom se tak rádi společně scházeli i v budoucích letech.