Tříkrálová sbírka – 5. 1. 2013

V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. Koledníci se hlásili už předem, měli o funkci jednoho z králů velký zájem. Nakonec byly sestaveny tři skupiny králů, které obcházely všechny naše vesnice. Kromě sladkostí vykoledovali i peníze, které budou použity na činnost Vožekova sdružení, především na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Všem dárcům děkujeme!

Návštěva z Purkyňovy nadace – duben 2013

V měsíci dubnu 2013 navštívila Vožekovo sdružení delegace z Purkyňovy nadace Slatina, která je významným sponzorem našeho sdružení. Přijeli zkontrolovat užívání darovaných prostředků, prohlédli si kostel sv. Antonína a pohovořili o dalších možnostech spolupráce.

Čarodějnice – 30. 4. 2013

Nevlídné počasí odradilo nejednu čarodějnici. Přes velký vítr, zimu a později i déšt filipojakubskou noc vítalo téměř třicet malých i velkých ježibab. Již tradičně v týdnu před čarodějnicemi vyzdobily ty nejlepší exempláře vrata svých majitelek, tentokrát se objevil i jeden ježidědek, obcí ihned srdečně nazván bezdomovcem.Tradiční přistávací plochou byla náves u kostela, odkud čarodějnice prolétly vesnicí, zakroužily kolem vietnamské samoobsluhy, kde je srdečný majitel bohatě pohostil, a postrašily hosty restaurace. Na hlavní silnici delší dobu přerušily dopravu a dopravní prostředky propouštěly jen po vyplacení. Sabat skončil na fotbalovém hřišti, kde byly 2 čarodějnice slavnostně upáleny.Ale dost jich ještě zůstalo, takže Vožekovo sdružení o své členky nepřišlo. Na malém ohni si přítomní opekli buřty a děti se mohly svézt na koni nebo na poníkovi, kteří přijeli z Veltěž. Zesilující déšť zábavu asi po hodině ukončil, a tak se všichni zase těší na příští rok. Současně se vzdálenější ježibaby slétly na menším sabatu ve Vojničkách.

Vítání ptačího zpěvu – 11. 5. 2013

V sobotu 11.5. se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny – Jiřím Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z Koštic do Vojnic.Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování Cestou Anna Pikešová ukázala nad hlavami poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího krahujce a upozornila na hlasy zpívající ptáčků.U autobusové zastávky proškolila přítomné, jak zacházet s handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazíme, vždy kontaktovat výhradně záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce, kam je jezdí pozorovat ornitologové z celé republiky i ze zahraničí. Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky.Všechny tyto pěvce ( a mnohé další – pěnice,budníčka, strnada atd) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování. Naprosté nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarvený, že připomíná papoušky – i tvarem zobáku.

Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním ptákovi roku – břehuli říční a o akcích k její ochraně.Dále pohovořili o činnosti České ornitologické společnosti a jejích cílech – ochraně ptáků zemědělské krajiny, sledování příletů poslů jara, mapování významných ptačích území, Vítání ptačího zpěvu, podzimním Festivaluptactva, koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, vydáváním odborných publikací, pořádáním přednášek, konferencí atd.Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje .Na tento projekt může přispět každý z nás.Závěrem rozdali časopisy Svět ptáků a jiné vzdělávací materiály.Počasí se umoudřilo a dokonce prý po velkém dešti jsou pro pozorování ptáků nejlepší podmínky – vydávají se na lov a hodně zpívají.Návštěvníci akce odcházeli domů opět bohatší o nové poznatky.

Noc kostelů – 24. 5. 2013

Již potřetí koštické Vožekovo sdružení otevřelo dveře kostela sv.Antonína Paduánského, aby ukázalo všem pokroky v opravách koštické dominanty – po dokončení zajištění vnější statiky se letos opravuje prostranství okolo kostela včetně opravy zídky a výsadby jablůněk jako tradičních českých stromů . A nejen to – poskytlo návštěvníkům nevšední zážitek – koncert souboru Karmína z Prahy.Soubor Karmína se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní. Použití nejrůznějších replik historických hudebních nástrojů dodává přednesu autentický a barevně zajímavý zvuk.Některé podle dochovaných dokumentů vyráběl umělecký vedoucí Miroslav Sekáč sám či s pomocí některých členů souboru, jiné si Karmína přivezla ze svých cest po světě. S těmito nástroji skupina seznámila posluchače , byl to např.trumšajt, české křídlo,cimbálek,loutna,vozembouch,krumhorn,chalumeau,renasanční dudy a další vesměs neznámé staré nástroje.

Od roku 2002 soubor Karmína vystoupil na stovkách veřejných a školních koncertů v ČR a na dalších desítkách koncertů v zahraničí. Znají jej diváci v Německu, Francii, Belgii, Itálii, Španělsku, Rakousku, Chorvatsku, Polsku, ale také v Jihoafrické republice, Namibii, Kanadě, USA a Japonsku.Soubor připravuje vzdělávací koncerty pro mládež i pořady pro seniory.

V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor jednak středověkých písní a tanců, jednak barokní lidová hudba.Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné,všichni naslouchali s velkým zaujetím , dokonce i malé děti vydržely celý koncert sledovat bez vyrušování . Dá se jednoznačně hovořit o kulturní události roku , a to nejen v Košticích, ale i v celém okolí.

V přestávce vystoupily koštické děti , tradičně pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a zapískaly na zobcovou flétnu.Přítomní rodiče s dojetím pozorovali první veřejné kroky svých ratolestí.

Letošní Noc kostelů v Košticích měla nejen bohatou duševní náplň, ale i vysokou uměleckou úroveň.Naplnila tak bohatě slova litoměřického arcibiskupa Jana Baxanta:

„Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy „spatřil světlo světa“, i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Naše kostely takových krás ukrývají mnoho. Při „Noci kostelů“ se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně, aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách , které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou službou druhým i vlastní svědectví. „

Koncert proběhl v rámci dotační akce Oprava okolí kostela v Košticích za finanční pomoci T Mobilu prostřednictvím Nadace VIA.

Koštická pouť – 15. – 16. 6. 2013

Vožekovo sdružení s obcí Koštice připravilo letos na pouť ke sv. Antonínu obzvlášť bohatý a různorodý program. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech obec částečně zasáhly záplavy a přívalové deště, pořadatelé se obávali menšího zájmu obyvatel.Ale skutečnost předčila veškerá očekávání.Snad přispělo i nádherné počasí, ale hlavně touha lidí prožít něco mimořádného a hezkého pořadatele ohromně potěšila. Mottem poutě bylo obnovení tradice Letnic jako pohanského symbolu slunovratu – času nastávající úrody, hojnosti a oslavy života. V kombinaci s křesťanskou tradicí svátku Sv. Ducha a Božího Těla sdružení Vožekovo vymyslelo zahájení poutě – průvod.Ten vedl od želevické hospůdky přes čtyři zastavení u památných míst Koštic (křížku v Želevicích, kapličky u přívozu, kostela sv.Antonína a u mlýna), všude poutníci shlédli malý program.Celou cestu slavnostně oblečená děvčátky s košíčky házela okvětní lístky na cestu, následoval je průvod stále se připojujících lidí, kterých bylo nakonec asi osmdesát. Poté se průvod odebral k lávce na ostrov, kde sochu oslavující Letnice slavnostně uvedl do života herec Jan Přeučil spolu s autorem sochy Janem Švadlenkou, starostou obce a předsedkyní Vožekova sdružení.Socha prožila nedávno skutečný křest, totiž rozlitou řeku Ohři, je tedy skutečným symbolem vítězného života.V obci tak vzniklo krásné zákoutí i s umělecky ztvárněnou lavičkou. Na hřišti pak děti shlédly moderní Šípkovou Růženku v loutkovém podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Muži(ale i ženy) neodolali pokušení zastřílet si z kuše. Vožekovo sdružení vzkřísilo další starou pohanskou tradici – Střílení ku ptáku.Dřevěnou atrapu ptáka vytvořil místní všeuměl pan Antonín Jaroš.Králem střelců, který trefil ptáka přímo do srdce, se stal „bohužel“ přespolní pan Malát. Děti pak postříkali hasiči pěnou, aby jim trochu vynahradili skromný dětský den. Večer před plným sálem sehráli koštičtí ochotníci předposlední letošní představení komedie S tvojí dcerou ne ! Na hřišti si pak návštěvníci poutě zatančili až do rána. Vrcholem poutě se stala svatební výstava. Členky Vožekova sdružení zařadily tuto akci k oslavě Letnic jako symbol krásy, radosti a štěstí. V nedělním odpoledni návštěvníci ( a hlavně návštěvnice) zcela zaplnili prostory muzea i nově zrekontruovaných prostorů bývalé policie, které obec slavnostně předávala veřejnosti.Výstava, která obsáhla dvě století -od velmi starých časů(svatební církevní matriční zápisy z roku 1806) až do současnosti (šaty zatím poslední koštické nevěsty, svatba se konala před 14 dny).Příznivci občanskému sdružení Vožekovo zapůjčili celkem 27 svatebních šatů, nepočítaně fotografií, přání, oznámení doplňků atd.Výstava byla doplněna ukázkami starých svatebních inzerátů, krojovaných svateb a součástmi výbavy nevěsty z počátku 20. století.Celou kolekci svatebních fotografií od roku 1910 do současnosti zapůjčila svatební floristka Ing.Simona Břečková, která k příslušným obdobím vytvořila i svatební kytice.Přímo na místě vytvářela svatební účesy Luiza Mkrtchjan, nevěsty líčila Anna Gruntová.Živé svatební kytice vytvořila Dana Pešková s Irenou Hellerovou, květinovou výzdobu sálu Jarka Horová.Úžasné svatební fotografie – obrazy zapůjčili manželé Maškovi.Svatební výstava vyvrcholila módní přehlídkou.Zcela zaplněný sál kulturního domu přivítal nevěsty v současných svatebních šatech, které doprovodil ženich, nádherná svědkyně, maminky a roztomilé družičky.Po přehlídce proběhla velmi úspěšná dražba předvedených živých kytic, všechny získaly nové štědré majitele.Na závěr přítomní ochutnali umělecké dorty a svatební zákusky, které napekly zcela nezištně místní dámy Eva Bělochová, Venuše Gruntová, Marie Pattová, Anna SKalská a Alena Valinová, která výtvarně připravila svatební tabuli. Boužlivý potlesk diváků ocenil úsilí všech pořadatelů výstavy i celé poutě.

Želevické posvícení – 28. 9. 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svatováclavské posvícení se tradičně pořádá v Želevicích. součásti obce Koštice. Pořadatelé – obec Koštice, Vožekovo sdružení a hospoda U Gráfů – připravili pěkný veselý program. Každoroční zabíjačka a vepřové hody přinesla ochutnávku a prodej všech dobrot z prasete:jitrnice, jelita, polévka, guláš, tlačenka,řízky, vše zapíjené dobrým pěnivým mokem. Dětem i dospělým předvedl kouzeník svá někdy až strašidelná kouzla, u věstkyně a kartářky stála nekončící fronta zájemců o poznání své budoucnosti. Hudba pana Gunára hrála k poslechu i tanci nejprve pod širou oblohou, po setmění pak na sále hospody u Gráfů.

Vožekovo sdružení připravilo naprostou novinku, přípravu na obecní betlém. Co znamená takový obecní betlém? V týdnu před posvícením členky Vožekova sdružení míchaly a válely slané těsto, celých dvacet kilogramů.Dle jednotné šablony pak děti tvořily postavy betléma podle svého, zejména se vyřádily na dárečku pro Ježíška, který každá postava nese ( to byla podmínka tvoření). K dětem se připojily maminky, později tvoření přišli na chuť i někteří přítomní muži. Základ betléma, přes čtyřicet figur, odnesly členky sdružení domů a přes neděli zvolna pekly, spíš sušily. Při listopadové ochutnávce salátů bude tvoření pokračovat, figuru dotvoří též pan starosta, místostarosta, jejich manželky a další. Těsně před adventem děti vyrobí ještě beránky a jiná zvířátka. Autorka námětu vytvoří Svatou rodinu. Vše se pak zkompletuje a nazdobí druhou adventní neděli při vánoční výstavě, která bude tentokrát věnována betlémům. A o Vánocích bude obecní betlém vystaven v kostele( a dále pak každý rok).

Dušičková slavnost – 1. 11. 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tradiční dušičková slavnost byla letos v poněkud jiném hávu. Pan Vladimír Jaroš vypěstoval co největší dýně, aby je děti z koštické školy a školky mohly umělecky nazdobit. V předvečer slavnosti děti s učitelkou dýně umístily kolem opravovaného kostela sv. Antonína. Zároveň dospělí se stašími dětmi dozdobili zbylé dýně a dokončili úpravu na trávníku před kostelem. Hostem dušičkového koncertu byla nadaná čtrnáctiletá klavíristka Renata Fričová, studentka ústeckého gymnázia v Jateční ulici. Zahrála skladby Ravela, Haydna i moderní seriálové soundtracky. Posluchači odcházeli nadšení i dojatí. Na potemnělém prostranství před kostelem děti hledaly svoji dýni, aby ji mohly zapálit.Světelné divadlo zaujalo celou vesnici.

Poté vyšel lampionový průvod k památníku 28.října a k pomníku padlým ve světových válkách, kde starosta obce Jaroslav Vlasák položil kytice a zapálil svíčky na jejich památku. Přítomní došli k řece , na jejíž temnou hladinu spouštěli svítící lekníny, jejichž cestu po hladině doprovázely vzpomínky na blízké, kteří již nejsou mezi námi.Cestou domů se všichni šli znovu podívat ke kostelu, kde pak dýňové lampy zářily celou noc.

Den salátů a pečení perníčků – 16. 11. 2013

Tento víkend byl akcemi doslova zaplněn. V sobotu 16.11. proběhl tradiční ochutnávkový den – tentokrát se saláty. Saláty všech druhů donesly ochutnat nejen členky občanského sdružení Vožekovo, které tuto akci již posedmé pořádalo. Akce proběhla opět v knihovně , pilně se zapisovaly recepty a paní knihovnice k salátům hbitě pekla toasty. Ti z přítomných, kteří si dosud nevytvořili postavu do obecního betléma, dostali šanci, mezi nimi i starosta s místostarostou. Každá postava nese dáreček Ježíškovi, který má tvůrce charakterizovat.Příjemný podvečer byl předznamenáním blízkého adventu.

Přípravy na advent se plně rozběhly v neděli odpoledne na sále kuturního domu, kde členky Vožekova sdružení a ochotné děti s maminkami vykrajovaly a pekly perníčky, aby si je děti mohly na vánoční výstavě krásně nazdobit. Tuto tradici Vožekovo na popud duše všech akcí Anny Skalské zavedlo loni a pro velký úspěch se zdá, že bude trvale zařazena do repertoáru aktivit tohoto občanského sdružení.Děti rovněž vyrobily stádo oveček do obecního betléma, který bude zkompletován na adventní výstavě 8.12. a pak bude též vystaven v kostelel sv.Antonína.Navečer měly děti zkoušku na adventní divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Mikulášská nadílka + dětské divadelní představení – 1. 11. 2013

Po dvou měsících se konečně koštické děti dočkaly. V neděli 1. 12. proběhla Mikulášská nadílka, kterou zahájily děti z Koštic pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Od počátku října dvakrát týdně zkoušely pohádku, kterou zná snad každý z nás. Nejprve proběhl konkurz na hlavní role, všichni ostatní hráli trpaslíky. A protože malých herců bylo hodně, Sněhurku nechrání sedm, ale rovnou deset trpaslíků od tří do třinácti let. Rodiče vyráběli kulisy, šili kostýmy, děti už se nemohly dočkat. Odměnou jim byl aplaus plného sálu kulturního domu v Košticích. Svou pohádku přijedou zahrát ještě v pátek 6. 12. od 17 hodin do Slavětína a znovu do Koštic na zahájení adventních trhů – v neděli 8. 12. od 14 hodin.

Koštický advent – prosinec 2013

Koštický advent byl zahájen 1.adventní neděli 1.12.2013 ve Vojničkách, kde se občané sešli u rozsvícení vánočního stromku a první svíce na adventním věnci.

Na 3.12. Vožekovo sdružení připravilo Vánoční dámský večer. Vizážistky Simona Břečková a Anna Grundová připravily přednášku o péči o pleť a ukázky nejmódnějšího líčení.

Druhá adventní neděle patřila tradičně Košticím, tentokrát na téma betlémy. V kulturním domě Vožekovo sdružení připravilo plnou náruč zábavy. Odpoledne zahájilo dětské představení Sněhurka a deset trpaslíků, kterou s dětmi připravily Anna Skalská a Petra Karfíková.

Místní děti s přehledem divadelních hvězd pobavily plný sál. Pak koštická škola a školka zazpívala několik koled a program pokračoval hlavním bodem – představením obecního betléma. Plných sto postav vyrobily děti s dospělými za pomoci pracovníků obce a členky Vožekova sdružení ho naaranžovaly do betlémské krajiny plné oveček.Pan Jaroš opět předvedl svůj mechanický betlém a místní sběratelky přinesly své sbírky papírových, voskových a jiných betlémů. Výstavu završily výrobky školáků a předškoláků.

V rámci každoroční výtvarné dílny si děti nazdobily vlastnoručně upečené perníčky, dále si mohly vyrobit voňavou ozdobu z jablíčka nebo papírové ozdoby na stromeček. Většina návštěvníků uvítala občerstvení (čaj. punč, kávu a výborné štoly) a zůstala na sále po celé odpoledne v družné zábavě.

Po ukončení výstavy se přítomní odebrali před obecní úřad, kde trubači zatroubili několik koled za notování všech přítomných. Pan starosta popřál veselé a klidné svátky a rozsvítil stromeček a druhou svíci na adventním věnci.

Advent pokračuje příští neděli v kapli ve Vojnicích, čtvrtá adventní neděle se koná před zvoničkou v Želevicích.

21.12. se koná v kostele sv. Antonína vánoční koncert pěveckého sboru Melodie a malý zpívaný živý betlém v podání dětí koštické školy.

V kostele bude opět vystaven nový obecní betlém. Všechny akce pořádá občanské sdružení Vožekovo a obec Koštice.

Štědrovečerní setkání – 24. 12. 2013

Ve 22 hodin na Štědrý večer se sešlo několik občanů při společném zpívání koled v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Zpíval a na varhany hrál Jiří Grüner, kterého svým zpěvem podporovali ostatní přítomní. Největší ohlas měla píseň Půlnoční od Václava Neckáře.

O štědrovečerní půlnoci se sešly dvě desítky občanů v kapli ve Vojnicích, aby si připily na hezké svátky a zazpívaly několik koled. Společným zpíváním v kapli se pokračovalo také druhý vánoční svátek – 26. prosince odpoledne.