Výroba ptačích budek – 20. 2. 2011

V neděli 20. února 2011 se uskutečnilo na sále setkání zájemců o výrobu ptačích budek. Materiál byl předem připraven (poděkování patří panu Nožičkovi), takže zájemci jen bušili a bušili a bušili. Setkání vedl mladý ornitolog pan Vaník, který krátce vyprávěl o životě ptáků v okolí naší obce. Podařilo se vyrobit 10 kusů ptačích budek, které společně s dětmi – výrobci rozmístíme po ostrově a v parku. V květnu při akci Vítání ptačího zpěvu budky navštíme a budeme pozorovat, kdo je osídlil.

Instalace ptačích budek – 20. 3. 2011

V neděli 20. března 2011 v odpoledních hodinách byly naistalovány ptačí budky, které děti společně se svými pomocníky – rodiči před 14 dny vyrobily. Celkem se po Košticích rozvěšovalo 10 budek, děti samy si určily, kam se která budka zavěsí. Celá akce zaměřená na podporu zpěvného ptactva vyvrcholí Vítáním zpěvu ptáků dne 1. května 2011, sraz je v 7.30 u lávky na ostrov. O akci budeme včas informovat.

Velikonoční dílna – 22. 4. 2011

V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnila v Košticích velikonoční dílna. Zájemci se učili zdobit velikonoční perníčky a barvit vajíčka voskovou technikou. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

Dětský den – 23. 4. 2011

V sobotu 23. dubna 2011 se v Košticích konal již tradičně velikonoční karneval pro děti, na který se sjíždějí děti ze širokého okolí. Děti za drobné odměny soutěžily, tancovaly, hrály různé hry – vše pod vedením dvou klaunů (paní Skalské a paní Karfíkové). Drobné sladkosti vyhrály také všechny děti v maškarní masce. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

Čarodějnice – 30. 4. 2011

V sobotu 30. dubna se již tradičně pálí čarodějnice, ale v letošním roce nám moc nepřálo počasí. Ještě v době, kdy měl jít průvod čarodějnic, pršelo, a tak byla nakonec celá akce odložena na druhý den – tedy neděli. V průvodu se nakonec sešlo 21 malých i velkých čarodějnic, na hřišti se čarodějnice propojili s další akcí – Vítáním ptačího zpěvu. Po plánovaném programu byl zapálen oheň a upáleny zlé síly v podobě čarodějnice. Ve Vojničkách se ale podařilo upálit čarodějnice podle plánu, jen s menším časovým odkladem.

Vítání ptačího zpěvu – 1. 5. 2011

Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace o zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom zamířili po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je snažili rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo pěnkavu…ale hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava.

I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové Mysliveckého sdružení Žejdlička (pan Štýbr a pan Horáček) předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohly zájemci z řad dětí vyplnit soutěžní kvíz, za který získaly drobné odměny.

Akce byla podpořena firmou Provident.

Brigáda ve Vojničkách – 14. 5. 2011

V sobotu 14. května se ve Vojničkách sešlo 18 občanů, aby pomohli s realizací projektu Rybník va Vojničkách, na který získalo finanční podporu od T- mobile občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení. Cílem projektu je oprava přítiku a odtoku rybníka – to už je za (vydatné pomoci pana Kubáče a pracvoníků obce) opraveno, nyní se upravuje okolí rybníka.

Noc kostelů – 27. 5. 2011

V pátek 27. 5. 2011 ve 22 hodin se po dlouhé době rozezvučel kostelní zvon v koštickém kostelíku. Ten je z důvodu narušené statiky už několik let pro veřejnost uzavřen. Před kostelem se sešli místní občané, aby podpořili aktivity spojené s rekonstrukcí objektu. Celostátní akce Noc kostelů byla provázena bohatým programem: několik skladeb zahrál Severočeský hornový kvartet a potom vystoupil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic, ve kterém zpívá také několik místních občanů.

Návštěvníci se podívali krátce do kostela a obdivovali jeho zachovalost a krásu. Snad se podaří tento malý vesnický kostelík zachránit! Členové VOŽEKOVO sdružení se pro jeho záchranu velni angažují. Získali finanční podporu Ústeckého kraje a nyní hledají sponzory na dofinancování 1. etapy záchrany – statického zajištění objektu.

Koncert v Košticích v rámci akce Noc kostelů byla finančně podpořena firmou Provident.

Brigáda ve Vojničkách II. – 28. 5. 2011

V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách uskutečnila další brigáda občanů na úpravu okolí místního rybníka. Prováděly se dokončovací práce – vysazovala zeleň, zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer se místní sešli u malého táboráku, na kterém se nejprve spálily staré větve a nepořádek z průřezu zeleně a potom opekly vuřty.

Už zbývají jenom schody k hladině rybníka a přivézt objednanou várku ryb na zarybnění rybníka.

Projekt je financován firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe.

Vítání občánků – 3. 6. 2011

V pátek 3. června 2011 se uskutečnilo již jednou odložené Vítání nových občánků (odložení bylo způsobeno hromadným onemocnění účinkujících neštovicemi). Nejprve jsme mohli sledovat vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ, potom místostarosta obce pan Jaroš přivítal rodiče s dětmi narozenými v roce 2010 a předal jim upomínkové předměty. Na závěr vystoupily členky nově vzniklého souboru malých mažoretek Berušky.

Den dětí – 5. 6. 2011

V neděli 5. června 2011 se děti ocitly na tajuplném ostrově. U Ohře byl připraven program věnovaný výhradně dětem. Nejrůznější soutěže, skákací hrad, dlouhá lanovka, balónky…a po splnění všech úkolů také dárkový balíček plný sladkostí a drobných hraček.

Při akci pomáhali členové SDH Koštice, Mysliveckého sdružení Žejdlička, VOŽEKOVO sdružení a další dobrovolníci z obce. Všem děkujeme. Akce se moc povedla, děti odcházely spokojené.

Tato akce byla součástí projektu Rok na vsi, který je spolufinancován Ústeckým krajem.

Koštická pouť – 18. – 19. 6. 2011

Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, proto se během víkendu 18. – 19. června konala koštická pouť. Sobotní odpoledne zahájil starota obce Jaroslav Vlasák, který přivítal přítomné, uvedl malé koštické mažoretky a poděkoval a odměnil koštické děti, které svým dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím začal bohatý program, během kteréhu si přišly na své

všechny generace – téměř dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host – zpěvačka Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných vozítkách. Od 18 hodin začalo další představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu, večer se rozpoudila taneční zábava s místní kapelou Paťáci.

Neděle byla zasvěcena sportování – dopoledne si zasoutěžili otcové s dětmi v rámci oslavy Dne otců, pak už se hrál fotbal – žáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně nerovný boj žen proti mužům – dvojnásobek žen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad muži, i když ženy občas využily své zbraně a nedržely se příliš pravidel. U diváků však sklidily velký aplaus. Nakonec si zahráli místní muži, tentokrát už podle pravidel. Celou pouť samozřejmě provázely kolotoče a další atrakce, nechyběla dobrá nálada a dokonce i počasí se nad námi smilovalo – zřejmě se za nás přimluvil i svatý Antonín.

Celá akce byla součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

Pouť ve Vojničkách – 9. 7. 2011

V sobotu devátého července se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Na začátku pouti starosta slavnostně předal rybník ve Vojničkách do užívání místním občanům (projekt Rybník ve Vojničkách spolufinancovaný firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace).

Program pouti byl bohatý: skákací vana, soutěže pro děti i dospělé, klaun, taneční zábava a noční ohňostroj.

Pouť se setkala s nebývalým ohlasem, navštívilo ji cca. 150 účastníků.

Rybářské závody ve Vojnicích – 20. 8. 2011

V sobotu 20. 8. 2011 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Od 17 hodin soutěžily děti, od18 hodin dospělí. Letošních závodů se účastnilo velké množství závodníků i diváků. Atrakcí se stala také rybářská tombola, ve které byly následující ceny: sumec, kapr a akvarijní rybičky (sponzorem tomboly byl pan Kumst a manželé Jirotkovi). Myslivci se postarali o občerstvení – grilovali vynikající makrely! Poklidné odpočinkové odpoledne zakončila taneční zábavou skupina Náhoda. Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

Stezka odvahy – 26. 8. 2011

V pátek 26. 8. 2011 se v Košticích uskutečnila ve večerních hodinách stezka odvahy pro děti. Strašidla byla tentokrát ze spolku Tepelgurth – a opravdu naháněla strach nejen malým, ale i velkým. Největšími hrdina se nakonec staly Bára Frohlichová, Rozárka Smržová a Jana Jirásková – tato trojice statečných šla stezku odvahy dokonce dvakrát!

Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

Svatováclavské posvícení – 1. 10. 2011

V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo Svatováclavské posvícení v Želevicích. Den před tím se začaly připravovat pochoutky z vepřového masa. Bylo připraveno 400 jitrnic a jelit, 12 kusů tlačenky, 200 řízků…všem návštěvníkům připravené lahůdky moc chutnaly, protože rychle zmizely a odpoledne už téměř nebylo nic k jídlu!

Příjemné odpoledne plné slunce osvěžila country skupina Parťáci a také malé divadelní pohádky v podání herců – místních dětí.

Noční pochod pod Hazmburk – 7. 10. 2011

V pátek 7. října 2011 se uskutečnil již 5. Ročník nočního pochodu pod Házmburk. Protože odpoledne pršelo, místní rozhlas vyhlásil, že se účastníci pochodu přesunou auty do Křesína, odkud se půjde po staré silnici. Členové SDH (pan Valina a pan Jirásek) operativně zajistili auta, a tak se podařilo s ostatními automobily převézt účastníky na novou trasu – nakonec se sešlo 60 pochodujících. Cestou hasiči nabídli teplý čaj… a tak se šlo a šlo a šlo! Na parkovišti pod Házmburkem se nás nakonec sešlo cca 110 J! Někteří byli totiž leniví a přijeli se autem podívat na představení skupiny historického šermu Lepus. Také se objevila skupina občanů ze Slatiny, což bylo úžasné! Počasí nám nakonec přálo, pršet začalo až zase po půlnoci – a to už jsme byli doma. Tak zase za rok!

Dušičková slavnost – 1. 11. 2011

V úterý 1. listopadu 2011 se uskutečnila Dušičková slavnost v Košticích. Na programu byl koncert Dvořákových písní (Moravské dvojzpěvy a Biblické písně). Před budovou obecního úřadu jsme s dětmi vytvářeli světelné obrazy z hořících svíček. Bylo pěkné počasí, vítr nefoukal, takže vznikly nádherně osvícené obrysy. Potom jsme se vydali s lampiony v průvodu po obci, položili jsme květiny u Pomníku padlých a došli až k Ohři. Zde jsme spouštěli vodní lampiony…

Den kynutého těsta – 12. 11. 2011

Každoročně obec Koštice a sdružení Vožekovo pořádá ochutnávkové dny, např. Den s jablky, Den s vánočním cukrovím, Den s listovým těstem, Den pomazánek a letos to v sobotu 12. listopadu byl Den kynutého těsta. Kdo chce, uvaří, napeče a přinese (raději větší množství, zájemců je hodně) do zasedací síně obecního úřadu. Tam se vzájemně ochutnává a hodnotí, ale také v příjemné atmosféře povídá.

Příští setkání (v roce 2012) bude ve znamení „rolády“! Již teď Vás všechny zveme…

Den poezie – 16. 11. 2011

Dne 16. 11. 2011 se konal v Košticích Den poezie. Členky sdružení Vožekovo připomněly přítomným Světový den poezie a dvousté výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kombinovaný večer pobavil i vzdělal.…

Všem byly rozdány učebnice s texty básní, takže si nejprve všichni početli, čekajíce na zprovoznění techniky. Nejprve členové sdružení Vožekovo předvedli improvizovanou dramatizaci balady Polednice, poté byla v diskusi připomenuta témata a poučení balad sborníku Kytice, zejména téma „matka a dítě“ a vliv lidové poezie na autora. Anna Skalská a Petra Kafíková přednesly balady Vodník a Svatební košile a poté mohli přítomní porovnat vyznění básní ve filmu F. A. Brabce Kytice.

Večer poezie tak od svých většinou akčních a veselých akcí navedl přítomné k zamyšlení a rozjímání, tak vhodným před nastávajícím období adventu.

1. adventní neděle – 27. 11. 2011

Advent občané Koštic a přidružených obcí zahájili v bývalé škole ve Vojničkách. Za zpěvu koled děti obdivovaly Ladův betlém za oknem, po rozsvícení stromečku sdělily rodičům a prarodičům svá tajná přání pro Ježíška. Paní Skalská připravila velký plech perníčků a pytlíky s bělostnou polevou, aby mohla místní hospodyňky, chtivé nových poznatků, přiučit novinkám ve světě perníčků.

Vypadá to jakoby nic, ale je to docela obtížné, to zjistily všechny přítomné dámy. Všichni ochutnali chlebíčky s pomazánkami a skvělé cukroví těch nejpilnějších kuchařinek.

Jako každoročně bylo o adventu ve Vojničkách větrno, takže lampion přání zůstal na zemi a přání, aby vesnice žila tak pěkně pospolitě jako dosud, bylo vysloveno při rozsvícení první adventní svíce na věnci.

2. adventní neděle – 4. 12. 2011

Vojnická kaple přivítala druhou adventní neděli občany Koštic a přidružených obcí, tentokrát s novými vitrážovými okny a omítkou, takže oprava kaple trvající několik let je téměř hotova. Občané Vojnic odpracovali mnoho hodin, aby mohli kapličku představit v plné adventní kráse. Podvečer zahájil Jiří Nožička rozezněním zvonu, Anna Skalská přítomné vyzvala k zastavení v předvánočním shonu.

Opět zazněly koledy, jak je v obcích Košticka pravidelným zvykem, místní dámy připravily občerstvení pro všechny. Na závěr večera byla rozvícena druhá svíce na adventním věnci a stromeček před kapličkou. Po sobotní mikulášské nadílce v Košticích to byla další tradiční akce druhého adventního víkendu.

3. adventní neděle – 11. 12. 2011

Koštický vánoční jarmark se konal tradičně o třetí adventní neděli 11. 12. 2011 v místním kulturním domě. Rozmanitá nabídka tradičního vánočního zboží byla doplňkem bohatého kulturního programu. Odpoledne zahájily koledy v podání dětí Základní a mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých prací, poté vystoupily malé mažoretky. Předsedkyně Vožekova sdružení Anna Skalská seznámila přítomné s dokočením prací na statickém zajištění kostela sv. Antonína a poděkovala za příspěvky občanům.

Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a pekl perníkář pan Ajksner z lounského Oblastního muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené členkami Vožekova sdružení – výroba svícnů, zdobení vánočních perníčků a ozdob z přírodnin.

Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a kávových servisů ze zdrojů místních domácností, doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi a zimními krajinkami ze slaného těsta. Vybavení staré kuchyně bylo olemováno několika různě zdobenými vánočními stromky. Více než třiceti betlémům, proložených pohledy Josef Lady, kraloval betlém z koštického kostela, slaměná Svatá rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě se pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příležitost panem antonínem Jarošem. Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vždy vydechla překvapením, když se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem.

Bohatě navštívené vydařené odpoledne bylo ukončeno rozsvícením třetí svíce na adventním věnci a stromečku před obecním úřadem, kde starosta obce popřál všem pěkné Vánoce a hlavně klid v nastávajících nejistých dobách. Koštický advent bude završen příští neděli u zvoničky sv. Václava v Želevicích.

4. adventní neděle – 18. 12. 2011

Poslední adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Již tradičně byly zazpívány nejznámější koledy, rozvícen stromek a zapálena 4. svíce na adventním věnci. Kvůli velkému větru ani zde nebyl vyslán do vzduchu lampion přání.