V rámci projektu bylo uskutečněno od listopadu 2013 do června 2014:

Úspěchy: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce a významného podniku, spolupráce s podnikatelem a obcí. Připomenutí dlouhodobého významu koštického mlýna pro vzhled, rozvoj i zaměstnanost v obci, připomenutí významu některých mlynářů a členů jejich rodin, např. Karel Ort. Zveřejnění dosud neznámých faktů o mlynářských rodinách. Využití zjištěných faktů k článku v Koštickém zpravodaji a dalších článků např. ve Svobodném Hlasu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 600 hodin při shánění historických skutečností a tvorbě prezentace, 30 hodin při dalších činnostech

Celkové náklady 0,-Kč, veškeré činnosti dobrovolnickou formou.

Prezentace místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, i.5+2 dny , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, Koštický zpravodaj, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).

Fotogalerie: Koštická pouť