Další dokumenty

Stanovy sdružení

Zápis z ustavující schůze Vožekova sdružení

Výpis ze spolkového rejstříku

Přidělení IČO

Povolení sbírky

Smlouva o výpůjčce kostela

Zápis z jednání – zvolení vedení spolku