Bylo provedeno celkové zajištění základů kostela odbornou firmou pomocí ocelových vrutů – říjen 2011.Tím bylo umožněno otevřít kostel veřejnosti ke koncertům, výstavám, Noci kostelů, atd.

Prezentace – místní tisk – Svobodný Hlas, Lounský Press, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).

Celkové náklady 583493,- Kč , z toho 280000,-Kč Krajský úřad Ústí n.L. prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek,dále 230000,- Obec Koštice, vlastní zdroje a veřejná sbírka 73490,-Kč.

Fotogalerie 2011 Štědrý večer a 2.SV 2012 Noc kostelů